top of page

Innkalling til årsmøte


21

Mars

Kl 20:15 - i Dojo - Kunstløpveien 26

Til medlemmene i Stavanger Ju Jitsu klubb

Innkalling til årsmøte i Stavanger Ju Jitsu klubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Ju Jitsu klubb.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2018 kl 20:15

i Dojo, Kunstløpveien 26.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før, dvs. 07.03.2018, til post@sjjk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Dojo.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page