top of page

Innkalling til årsmøte i Stavanger Ju Jitsu Klubb 13.03.2019


Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Ju Jitsu Klubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 13.03.2019 kl 20:15 i Dojo i Kunstløpveien 26 på Tjensvoll.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 27.02.2019 til post@sjjk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Dojo og på klubben sin hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page