Bli medlem i Stavanger Ju Jitsu Klubb

Vi har to hoved-inntak for nye medlemmer, ved oppstart høst-semester og vår-semester. Vi tar likevel i mot nye medlemmer gjennom hele året.

 

Vi vil presisere at nye medlemmer kan trene to økter sammen med oss helt gratis og uforpliktende. Meld fra til Trener at du er ny og ønsker å bli med for å se om dette er noe for deg.

 
Husk å registrere deg elektronisk på forhånd gjennom NKF.
Alle nye medlemmer må registrere seg før de kan begynne å trene, da er forsikringen gjeldende.

 
Vi benytter Norges Kampsport Forbund (NKF) sitt medlemssystem og innbetalingssystem for medlemsavgift (automatisk trekk fra konto ved bruk av Avtalegiro).

Innmelding, slik gjør du:
​Trykk her for å åpne innmeldingsskjema på Norsk Kampsport Forbund sine sider, følg deretter instruksene i informasjonsbrevet du mottar per e-post, eller benytt instruksen under.

Utmelding, slik gjør du:

All utmelding må skje skriftlig til oss per. e-post: utmelding@sjjk.no

 •  
 • Fyll inn alle nødvendige opplysninger i skjema og trykk "Lagre".

 • Les mottatt e-post, og skriv ut vedlagt Avtalegiro.

 • Nye medlemmer er velkommen til å trene to økter gratis og uforpliktende, før avtalegiro-formularet leveres til Trener.

 • Fyll ut manglende informasjon og levèr en Avtalegiro pr. medlem i ferdig utfylt stand til Trener ved neste trening.

 • Du har nå inngått et forpliktende medlemsskap med SJJK.

 • Det tar litt tid (inntil 6-8 uker) før BBS (Bankenes Betalingssentral) får registrert Avtalegiroen.

 • Inntil Avtalegiro trer i kraft, betaler medlemmet (foresatt ved mindreårig) medlemskontingent som blir tilsendt på e-post.

 • Når Avtalegiro er registrert i din nettbank, blir medlemsavgift trukket automatisk fra konto.

 • NB! Medlemsavgift gjennom et helt år er delt opp i 12 like månedsbeløp. Den blir derfor trukket også i sommer-månedene (når det er treningsfri).

 • NB! Medlemsavgift gjennom et halvt år er delt opp i 6 like månedsbeløp.

 • NB! Vi presiserer at medlemsskap fornyes automatisk og medlemsavgift fortsetter å bli trukket automatisk, dersom vi ikke mottar skriftlig utmelding. (For utmelding, se i menyen under "Medlemsskap/Utmelding").

 • NB! Dersom du IKKE ønsker å bli registrert medlem hos oss etter de to gratis treningsøktene, melder du fra til oss pr e-post: utmelding@sjjk.no.

Treningsavgift

Priser per måned:

Barn:          124,- kr.

Ungdom:    153,- kr.

Voksne:      182,- kr.

 

+ fakturagebyr 5,-

i tillegg kommer det medlemskontingent på 130,- kr per. kalenderår.

Familierabatt

Familierabatt 17,- kr. per mnd (100,- kr. per halvår)

Prøvetimer

Du kan delta på to gratis, uforpliktende prøvetimer før du blir medlem - men du må registrere deg før du deltar (slik at forsikringene er gjeldende).

Dersom du IKKE ønsker å bli registrert medlem hos oss etter de to gratis treningsøktene, melder du fra til oss per. e-post: utmelding@sjjk.no.

Avtaletid

6 måneders avtaletid for nye medlemmer, deretter påbegynt måned + 1 måneds oppsigelsestid.