BARN

Nye og viderekomne:

Tirsdager kl. 18.00-19.00 i Sidd IS hallen 3. etg.

Viderekomne:

Torsdager kl. 18.00-19.00 i Dojo (Kunstløpveien 26)

UNGDOMMER

Nye og viderekomne:

Onsdager 19.00-20.00 i Dojo

Viderekomne gradert grønt og høyere:

Mandager kl. 20.00-21.00 i Dojo

Nye og viderekomne:

Tirsdager kl. 19.15-20.45 i Sidd IS hallen 3. etg.

Torsdager kl. 19.15-20.45 i Dojo

VOKSNE