top of page

Hvem kan trene Ju Jitsu?

HVEM KAN TRENE JU JITSU?
Ju Jitsu har den fordelen at det fysisk sett kan trenes av hvem som helst - gammel som ung. Man behøver ikke å være 20 år og råsterk for å drive med selvforsvar. Det er nok at man har lyst til å drive med det. Den fysiske formen vil komme med tiden.
Både kvinner og menn, barn og voksne har stort utbytte av grunnopplæring i praktisk og teoretisk selvforsvar og konfliktløsning. Etterhvert som ens ferdigheter øker blir en påvirket av det essensielle i kampkunsten, dens etiske og mentale aspekt. Ju Jitsu blir en livsstil, et system for egenutvikling som gir selvtillit, selvkontroll og respekt for enkeltmenneskets egenverd. Å trene Ju Jitsu vil gi deg en allsidig trening som inneholder elementer som kroppskontroll, utholdenhet, selvsikkerhet og bestemthet på den psykiske siden.


TUNGT ANSVAR OG EN STOR UTFORDRING
Det å undervise i kampkunst er et tungt ansvar og en stor utfordring. Nye medlemmers motivasjon og målsetting er høyst forskjellig. De færreste vet hva Ju Jitsu innebærer, og den møysommelige trening og oppofrelse er ikke alltid overensstemmende med høye forventninger om rask opplæring i kampkunst.


JU JITSU ER EN KREVENDE KAMPKUNST
Den tar mange år å beherske. Frafallet er derfor stort, og slik må det være da det er de mest fysisk og psykisk utholdende som i det lange løp går videre.


UTØVERNE LÆRER Å UNNGÅ VOLD
Gjennom opplæring i kampkunst lærer vi elevene å sloss samtiding som vi lærer dem å unngå vold. Detter er det paradoksale i vår lære. På den ene siden kan vi lykkes med å bringe våre elever innpå den rette vei, mens vi samtidig lærer ut farlige kampteknikker til potensielle misbrukere. Det har imidlertid vist at mulige misbrukere og slosskjemper slutter fort når alvoret og slitet i treningen går opp for dem.


KONKURRANSER I JUJUTSU
Internasjonalt standardiserte konkurranseregler er utviklet og ligger til grunn for to konkurranseformer:

 

  • Duo

  • Fighting


Duo er en oppvisningsform der to utøvere demonstrerer selvforsvarsteknikker mot uavtalte angrep, som annonseres av dommeren. Utførelsen blir vurdert, og det gis poeng. 


Fighting er en konkurranseform der to utøvere kjemper mot hverandre etter et bestemt regelverk, som tillater slag, spark, grep og kast. Bare semikontakt tillates i slag/spark-delen.

bottom of page